Máy văn phòng Hoàng Quân thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4-1/5

  Máy văn phòng Hoàng Quân thông báo nghỉ lễ:

- Sẵn sàng cung cấp dự phòng vật tư linh kiện và máy photocopy Xerox

- Sẵn máy photocopy Xerox B7025/7030/7035 

- Sẵn máy photocopy Xerox C7020/7025/7030 và C8045/8055/8065

- Sẵn máy photocopy Xerox WC7845/7855/7865

#photocopy #photo_xerox #thue_photo_xerox

Nhận xét