Giới thiệu qua về máy photocopy màu Xerox C7020, C7025, C7030 mới về cực...

Máy văn phòng Hoàng Quân
- Máy photocopy màu A3 Xerox C7020-7025-7030
- Máy photocopy đen trắng A3 Xerox B7025-7030-7035
- Vật tư linh kiện (drum, toner, fuser) máy in, máy photocopy các hãng.
- Dịch vụ cho thuê máy photocopy đen trắng, màu các loại tốc độ và cấu hình.

Nhận xét