Tình hình kinh doanh máy văn phòng trong khủng hoảng dịch bệnh gia tăng

 Máy văn phòng Hoàng Quân vẫn đảm bảo đủ máy photocopy, vật tư linh kiện đáp ứng trong thời gian này.

- Máy photocopy màu Xerox WC7545/7845/7855

- Máy photocopy Xerox DC-IV 2060/3060/3065

- Máy photocopy Xerox VersaLink B7025/7030/7035

- Máy photocopy Xerox AltaLink B8045/8055/8065

- Vật tư linh kiện thay thế đủ: Mực túi, mực hộp, cụm trống, cụm sấy...#photocopy_xerox #mayvanphong #photocopyhanoi

https://mayvanphonghoangquan.vn/Thi-truong-may-van-phong--may-photocopy-trong-boi-canh-dich-benh-870.html

Nhận xét