Scan - lưu vào thư mục Xerox DocuCentre 2060 3060 3065 - P1http://mayvanphonghoangquan.vn
Máy photocopy đa năng màu Xerox

Nhận xét